Företaget

MARK & MILJÖ VÄST AB är ett företag som arbetar med allt som har att göra med såväl yttre som inre miljö. Vi är för tillfället  8 st anställda ( 2011 ).

Vi är verksamma  i Göteborg med omnejd  men även i andra regioner om så erfordras. Vi har under ett flertal år i branchen skaffat oss en gedigen kunskap inom olika arbetsområden bl.a. trädgårdsskötsel, gräsklippning, markanläggning, vinterväghållning mm. 

Korta beslutsvägar samt en nära kundkontakt är ett motto som vi alltid verkar för.
Vad  gäller arbetets utförande kommer vi naturligtvis att lägga tonvikten på miljögodkända maskiner, drivmedel mm.  Miljön runt omkring oss är något vi måste värna om samt i många hänseenden försöka förbättra.

Rating enigt Soliditets kreditratingssystem:   AA

Detta är en kort presentation av företaget. Hoppas ni finner detta intressant. Vi hoppas givetvis att just ni kommer att bli vår nästa samarbetspartner. Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Telefon: 031-491114

Fax: 031-491219

E-post: info@markomiljovast.se

Väl mött!                                                          
                                                                                  
Göran Eriksson
VD